logo

Ito ang Kongreso

tuwing Lunes, 5:30 ng hapon with a replay at 9:00 p.m.