logo

Bagong Pilipinas, PBBM: Lingkod ng Bayan

uwing Lunes, 5:30 ng hapon with a replay at 9:00 p.m.